ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 79.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 78.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 77.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางทัน สพป. ปัตตานี เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 63.80 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน