ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 93.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 92.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 92.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 90.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 89.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 86.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 85.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป. ตรัง เขต 1 85.20 ทอง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน