ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป็อง สพป. สงขลา เขต 3 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 93.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 93.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดาฮง สพป. นราธิวาส เขต 1 91.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดท้องตม สพป. ชุมพร เขต 2 91.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 91.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 91.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านมาลา สพป. ยะลา เขต 3 90.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 90.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 89.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 87.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 87.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 86.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) สพป. พังงา 86.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองสาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านคอพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเผียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.20 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน