ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคมนียเขต สพป. พังงา 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79 เงิน 7  
11 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 7  
12 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 79 เงิน 7  
13 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน