ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาหมน สพป. ปัตตานี เขต 1 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.35 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 88.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 86.35 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 85.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 82.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 82.05 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 80.35 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 78.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 77.95 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 76.05 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 74.95 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 67.35 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 45.65 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 30.75 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน