ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 85.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.33 ทอง 6  
9 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) สพป. ยะลา เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 83.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 83.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดทำนบตางหน สพป. สงขลา เขต 1 83.33 ทอง 12  
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางทัน สพป. ปัตตานี เขต 1 81.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 81.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 80.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 80.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 79.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 79.67 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 79.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 77.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 75.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 75.33 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน