ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 86.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 85.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 84.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 84.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 82.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 81.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป. ปัตตานี เขต 2 80.66 ทอง 24  
25 โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ สพป. ปัตตานี เขต 3 80.66 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป. ยะลา เขต 2 79.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนเมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 78.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 77.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน