ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 82.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 82.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 82.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 82.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 81.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 75.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 74.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 72.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน