ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย สพป. ตรัง เขต 1 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอิสลามพัฒนา (มายอ) สพป. ปัตตานี เขต 2 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบาโงกุโบ สพป. นราธิวาส เขต 3 84.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 82.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนหวังดี สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 79.66 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 79.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านลดา สพป. ปัตตานี เขต 1 77.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.66 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านปล่องหอย สพป. ปัตตานี เขต 3 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 75.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านพน สพป. พัทลุง เขต 2 73.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนจอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน