ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 90.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 89.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านกาหยี สพป. ปัตตานี เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 88.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 88.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 88.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 87.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) สพป. ยะลา เขต 3 86.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 85.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 84.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. พังงา 84.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สพป. สตูล 83.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 82.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 81.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 57.20 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน