ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 85 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดน้ำผุด สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 79 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ สพป. พังงา 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสันติ สพป. ยะลา เขต 2 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดปากคู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านศรีนคร สพป. ยะลา เขต 3 62.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปานัน สพป. ปัตตานี เขต 2 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกสยา สพป. นราธิวาส เขต 1 55 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 53 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 53 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 51 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่ดง สพป. นราธิวาส เขต 2 50.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านตาหมน สพป. ปัตตานี เขต 1 40 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 40 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน