ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางไหน สพป. สงขลา เขต 1 88.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป. พังงา 88.90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านควน สพป. สตูล 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สพป. ตรัง เขต 1 87.90 ทอง 7  
9 โรงเรียนกุลวดีศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชเวชพิศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี สพป. สงขลา เขต 3 86.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 85.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 85.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 85.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 85.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านมะนังยง สพป. ปัตตานี เขต 3 85.20 ทอง 19  
22 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 84.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 84.90 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 83.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดชมพูสถิต สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. สงขลา เขต 2 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านพารา สพป. ภูเก็ต 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 82.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. ยะลา เขต 2 82 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน