ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแค สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนสมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดดีหลวง สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สพป. สตูล 75 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป. สงขลา เขต 3 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน