ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 89 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ สพป. สตูล 89 ทอง 7  
12 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 89 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านคลองคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโผงโผง สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านคุรอด สพป. พังงา 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดไทรพอน สพป. พัทลุง เขต 2 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป. ปัตตานี เขต 1 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน