ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 92.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก สพป. นราธิวาส เขต 3 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองจัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 81.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 78.70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 78.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง 77.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.20 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 77.10 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 76.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 71.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 60.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 60.30 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน