ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป. ยะลา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) สพป. สงขลา เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ สพป. พัทลุง เขต 2 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนประ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สพป. ปัตตานี เขต 3 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ยะลา เขต 3 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 สพป. พังงา 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สพป. สตูล 81.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 80.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 79.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) สพป. ตรัง เขต 1 78.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดพังยาง สพป. สงขลา เขต 1 75.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป. ยะลา เขต 2 73.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเตราะหัก สพป. ปัตตานี เขต 1 72.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 67.60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน