ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนลาเวง สพป. นราธิวาส เขต 1 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ สพป. พังงา 83.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป. ปัตตานี เขต 2 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ชุมพร เขต 2 76.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 75.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 73.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) สพป. ตรัง เขต 1 71.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านพงกูแว สพป. ยะลา เขต 2 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 68.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สพป. ยะลา เขต 1 66.33 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน