ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 82.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 77.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 75.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน