ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย สพป. พังงา 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 68.80 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน