ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 398
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สพป. สงขลา เขต 2 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพป. พังงา 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) สพป. สงขลา เขต 1 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต สพป. ยะลา เขต 3 80.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านรามา สพป. นราธิวาส เขต 1 79.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) สพป. ปัตตานี เขต 1 78.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป. พัทลุง เขต 2 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล สพป. สตูล 75.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.80 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านปอเยาะ สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเรียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน