ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) สพป. สงขลา เขต 2 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 86.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 86.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป. สตูล 85.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 84.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 83.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 80.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 77.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 75.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 75.40 เงิน 24  
26 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 74.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 74 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน