ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สพป. สตูล 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 82.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 81.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 75.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 74.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ สพป. ระนอง 70.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 68.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 67.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 66.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 65.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 64.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 63.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 62.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 61.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 60.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9 สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน