ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 89.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. พังงา 79.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม สพป. สตูล 78.66 เงิน 13  
15 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 73.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 72.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) สพป. ปัตตานี เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน