ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) สพป. สงขลา เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 91.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 91.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 90.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.83 ทอง 9  
11 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 87.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 85.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 84.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 83.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 83.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 83.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 82.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 82.17 ทอง 24  
25 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 81.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 81.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 78.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 78.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน