ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป. พังงา 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 89.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 88.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 88.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 88.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.16 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.16 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 87.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 86.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต สพป. นราธิวาส เขต 1 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 86.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 85.66 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.66 ทอง 19  
22 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 85.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 85.16 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 84.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 83.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 77.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 75.33 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน