ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุลสมัย สพป. สงขลา เขต 1 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) สพป. สงขลา เขต 2 86.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สพป. ชุมพร เขต 1 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข สพป. พัทลุง เขต 1 82.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 81.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตะโละ สพป. ยะลา เขต 1 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านศรีนคร สพป. ยะลา เขต 3 76.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 72.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 70.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านกระหวะ สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน