ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 78.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 75.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 75.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 75.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 74.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 74.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 71.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบากง สพป. ปัตตานี เขต 1 70.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 70.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านกูวา สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 67.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป. ปัตตานี เขต 2 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านลำแคลง สพป. ตรัง เขต 1 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 63.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 62.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ สพป. ยะลา เขต 1 62 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน