ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 92.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 89.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไสท้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 86.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 85.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป. พัทลุง เขต 1 84.16 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย สพป. ตรัง เขต 1 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป. ยะลา เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 82.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" สพป. สตูล 81.16 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป. ปัตตานี เขต 2 81.16 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดจันทาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 80.83 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป. สงขลา เขต 1 79.83 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบละแต สพป. นราธิวาส เขต 3 76.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 76.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง สพป. ปัตตานี เขต 1 74.33 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน