ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย สพป. ตรัง เขต 1 86.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) สพป. ยะลา เขต 1 78.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 78.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดมะเฟือง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 75.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. ยะลา เขต 3 75.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 74.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 72.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดสารวัน สพป. ปัตตานี เขต 3 70.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ สพป. สงขลา เขต 3 66.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน