ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ สพป. ระนอง 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 11  
15 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 79 เงิน 11  
16 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 18  
22 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สพป. สตูล 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน