ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" สพป. สตูล 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง 72.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71.67 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 70.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 70.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 70 เงิน 19  
24 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 19  
25 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 70 เงิน 19  
26 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 70 เงิน 19  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน