ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 84.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขากลอย สพป. สงขลา เขต 2 73.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 71.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 70.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 70.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป. ตรัง เขต 1 68.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป. ปัตตานี เขต 1 62.75 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 62.25 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน