ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดน้ำรอบ (ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 75.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 72.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 61.40 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน