ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สพป. พัทลุง เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตือกอ สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน