ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา สพป. ตรัง เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 85.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 83.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 78.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 76.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 76.60 เงิน 15  
17 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 74.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 73.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 73.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 64.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62.80 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน