ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน 11  
14 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 64 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน