ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน