ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดน้ำรอบ (ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) สพป. ตรัง เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป. กระบี่ 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน