ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 13  
16 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 16  
20 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาล๖ บ้านบางตาหยาด สพป. ปัตตานี เขต 3 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน