ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 71.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 61.33 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน