ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป. พังงา 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 76 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน