ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป. ปัตตานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. พัทลุง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป. ปัตตานี เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนเพลินพิศ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 12  
16 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย สพป. ระนอง 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สพป. ยะลา เขต 1 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. สงขลา เขต 2 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนเจริญวิชช์ สพป. กระบี่ 70 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน