ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตูเวาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านบือมัง สพป. ยะลา เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบินยา สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าหวัง สพป. ยะลา เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน