ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) สพป. นราธิวาส เขต 1 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย สพป. พังงา 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 8  
12 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 13  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล 86 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 86 ทอง 18  
22 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 18  
23 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 18  
24 โรงเรียนศึกษาศาสน์ สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 18  
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 78 เงิน 25  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 25  
29 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 75 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน