ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. สตูล 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 71 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 69 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 66 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน