ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก สพป. สตูล 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ สพป. ปัตตานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านป่าหวัง สพป. ยะลา เขต 2 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหาดงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ"เพียรอนุสรณ์" สพป. ปัตตานี เขต 3 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. กระบี่ 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน