ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สพป. ปัตตานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบือดองพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าหวัง สพป. ยะลา เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม สพป. พัทลุง เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ"เพียรอนุสรณ์" สพป. ปัตตานี เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเผียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านบางหว้า สพป. พังงา 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านละมุ สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านยะรม สพป. ยะลา เขต 3 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดไทรโกบ สพป. พัทลุง เขต 1 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปากหรา สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 67 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน