ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สพป. สตูล 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน