ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านก่องาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 88.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 1 88.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดประสพ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 87.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 86.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 86.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 85.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง สพป. ยะลา เขต 3 85.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านจืองา สพป. นราธิวาส เขต 1 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านลานควาย สพป. สงขลา เขต 2 83.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทับจาก สพป. ระนอง 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบางยาง สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านไพรวัน สพป. นราธิวาส เขต 2 82.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำจืด สพป. พังงา 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 77.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดป่าขาด สพป. สงขลา เขต 1 76.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 74.40 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน