ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 94.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 93.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 92.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 79.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 77.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 76.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง สพป. พัทลุง เขต 2 71.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 67.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 65.50 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน